Autisme

Wat is een autismespectrumstoornis?Autisme behandeling bij BodySwitch, praktijk voor integrale geneeskunde

Autisme of Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een verzamelnaam voor verschillende diagnoses: PDD-NOS, het syndroom van Asperger en klassiek autisme. Naar schatting heeft ruim één (1) procent van de Nederlanders een vorm van autisme. Het komt vaker voor bij jongens en mannen dan bij meisjes en vrouwen.

Autisme is een stoornis die zich niet makkelijk laat omschrijven. Autisme kan op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uiting komen. Om deze reden wordt vaak gesproken van autismespectrumstoornis (ASS). De symptomen van autisme verschillen in ernst en mate van ontwikkeling, dit is de reden waarom er gebruik wordt van het woord spectrum. Bij Autisme is er een afwijking te zien in de sociale communicatie en wordt er herhalingsgedrag te zien.


Kenmerken Autisme Spectrum Stoornissen

Er zijn grote verschillen tussen mensen met autisme. Een deel heeft een verstandelijke beperking, de meesten hebben een normale of hoge intelligentie. Sommigen gaan contact uit de weg, anderen willen juist graag contact. Mensen met autisme hebben met elkaar gemeen dat ze beperkingen ervaren op het gebied van communicatie en interactie. Ze vinden het lastig om zich in anderen in te leven, nemen taal heel letterlijk en herkennen gezichtsuitdrukkingen en andere non-verbale communicatie niet goed.

Daarnaast vertonen ze stereotype gedrag en hebben ze een eenzijdige belangstelling. Zo zijn ze heel geïnteresseerd in één bepaalde activiteit of hobby. Mensen met autisme voelen zich comfortabel bij routine, rituelen, structuur en duidelijkheid. Onverwachte gebeurtenissen en veranderingen kunnen lastig voor ze zijn.

De bovenstaande kenmerken gelden niet voor iedereen met autisme, bovendien heeft de een er meer last van dan de ander. Autisme kan bovendien ook juist sterke kanten met zich meebrengen. Zo zijn mensen met autisme analytisch, eerlijk en hebben ze een goed oog voor detail.

Bij kleuters en oudere kinderen met autisme kunnen de volgende kenmerken voorkomen:

  • Moeite met contact maken met andere kinderen en volwassenen.
  • Moeite hebben met veranderingen.
  • Niet zo goed snappen wat anderen verwachten.
  • Bij voorkeur bezig zijn met één onderwerp of hobby.
  • Bang zijn bij onbekende mensen en in onbekende situaties.
  • Gevoelens en lichaamstaal van anderen niet begrijpen.
  • Altijd alles hetzelfde willen doen.


Oorzaken van autisme

Zoals met ieder ziektbeeld is het belangrijk om te kijken wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn die meespelen in het veroorzaken. Opvoeding of het gedrag van de ouders speelt geen rol.
Nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen volgen elkaar in rap tempo op en inmideels is er al veel bekend.  Dat is een goed teken. We volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en kunnen daarom vaak goede en positieve resultaten boeken.

Zo is inmiddels bekend dat de darmflora een enorm belangrijke schakel is. Door de darmflora te herstellen kan autisme omkeren.
Kinderen met autisme spectrum stoornissen (ASS) hebben heel vaak last van maagdarmklachten zoals buikpijn, opgeblazen gevoel, winderigheid, diarree en constipatie. Maag- en darmklachten komen steeds meer voor bij kinderen en volwassenen.
Naar schatting kamtpt 23 tot 70% van de kinderen met ASS met spijsverteringsklachten. Onderzoek laat zien dat hoe erger de maag- en darmklachten zijn, hoe ernstiger de symptomen van autisme zijn.

De darmflora, ook wel het microbioom genoemd is betrokken bij de de pathologie (het proces van ontstaan) van autisme. Uit verschillende studies blijkt dat kinderen met autisme een verstoorde darmflora hebben.
Zij hebben meer pathogene, dus schade veroorzakende bacteriën, minder bifidobacteriën en een kleinere verscheidenheid aan darmbacteriën.

De darmwand heeft een eigen zenuwstelsel met neuronen, neurotransmitters en neuropeptiden die instaan voor de communicatie met de hersenen en de rest van het lichaam. De darmbacteriën maken hormonen en neurotransmitters aan en communiceren met het centraal zenuwstelsel. Dat noemt men de darm-hersenen connectie of de microbioom-darm-hersenen as. De zenuwcellen in de darmen worden geprikkeld door in de darm aanwezige (voedings)stoffen, micro-organismen en stoffen die door micro-organismen aangemaakt worden. Ze geven deze prikkels door aan de hersenen. Clostridium bacteriën, één van de bacteriesoorten die vaak verhoogd zijn in de darmflora van autistische kinderen, maken bijvoorbeeld neurotoxines aan die de hersenfuncties verstoren

Een verstoorde darmflora staat ook in relatie tot een vaak beschadigde en ontstoken darmwand. We noemen dat een lekkende, ofwel leaky-gut, ofwel hyper permeabele darm. Kinderen met autisme (en hun verwanten) hebben vaker een lekke darm dan gezonde kinderen. Een beschadigde darm is meer doorlaatbaar (hyper permeabel) voor stoffen die normaal de darmwand niet kunnen passeren, zoals onverteerde eiwitten en koolhydraten, gluten, bacteriële toxines, microbiële metabolieten, schimmels en dergelijke.  Ze komen in het bloed terecht en kunnen een immuun- en ontstekingsreactie veroorzaken (ook in de hersenen) of de zenuwen prikkelen. Dit is een belangrijke factor in het ontstaan van de psychische symptomen en gedragsproblemen bij onder meer autisme.
 

BodySwitch integraal behandelplan bij autisme

Middels uitgebreid laboratoriumonderzoek op onder andere ontlasting en bloed kunnen we de veroorzakende factoren zoveel mogelijk in kaart brengen. Denk hierbij aan het meten van meerdere ontstekingsfactoren, de aanwezigheid van een leaky-gut ofwel hyper permeabele darm, patogene bacteriën en parasieten, meerdere vormen van glutenbelasting (dus ook NCGS - Non Celiac Gluten Sensitivity en dus geen Coeliakie), voedingsgerelateerde factoren en zo meer. Dit kunnen dus meerdere oorzaken zijn zoals bovenstaand bij de oorzaken al is vermeld. Doordat we de factoren uitgebreid meten kunnen we een zo compleet mogelijk totaalbeeld vormen.
Door het herstellen van de darmflora en het weghalen van de belastende factoren zal ook de hersenstofwisseling verbeteren. Daardoor kan autisme zelfs volledig worden omgekeerd.

Een volledig persoonlijk voedingsplan en een gespecialiseerd en op maat gemaakt supplementenplan vormt de basis voor het vanuit de kern aanpakken van de mogelijke oorzaken van autisme.
Daarbij werken we uitsluitend met lichaamsvriendelijke en volledig natuurlijke supplementen die gericht zijn op het herstel van de biochemische processen en het verbeteren van de darmflora.
 

Afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken voor een eerste intake consult waarbij we uitgebreid naar uw situatie kijken en wat er eventueel mogelijk is?
Neem dan contact op via onderstaand contact formulier.

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.
Vink aan waarover je contact met ons wilt opnemen*:


Vul het nummer, zoals hieronder weergegeven:
captcha

BodySwitch Nederland B.V.
Rijksstraatweg 55, 1969 LC Heemskerk
0251 - 745 084

‚Äč