Ziekte van Crohn

 

Ziekte van Crohn: genezen op natuurlijke wijze
Van de “ziekte” van Crohn wordt vaak nog gezegd dat deze niet te genezen zou zijn. Voor ons is dat onbegrijpelijk gezien de resultaten bij onze patiënten. In onze visie is de ziekte van Crohn geen ziekte, maar een benaming die is gegeven voor een chronisch ontstekingsbeeld van de darmen. Wat wij merken is dat dit ontstekingsbeeld altijd een gevolg is van een complex aan factoren die per patiënt kunnen verschillen. Door het in kaart brengen van deze veroorzakende factoren middels gespecialiseerd labonderzoek en vervolgens een persoonlijk behandelplan op te stellen kan worden gewerkt aan herstel. Hierdoor worden geen symptomen bestreden maar wordt het probleem vanuit de kern aangepakt.

Het ontstaan van de “ziekte” van Crohn.
Een ziekte is slechts een naam die is gegeven aan een bepaalde omstandigheid. In het geval van Crohn is dat een naam die is
gegeven aan een chronische ontstekingstoestand van de darm. De ziekte van Crohn of enteritis regionalis, genoemd naar de
Amerikaanse arts Burrill Crohn (1884 - 1983), is een ontstekingsziekte van het darmkanaal. Deze ziekte manifesteert zich vaak
bij de overgang van de dunne naar de dikke darm, maar kan op iedere plaats in het darmkanaal voorkomen. Samen met colitis
ulcerosa is het de belangrijkste chronische ontstekingsziekte van de darm.

In 1932 worden de ziekteverschijnselen beschreven in het JAMA (Journal of the American Medical Association) door Dr. Oppenheimer, Dr. Ginzburg en Burrill Crohn, die op dat tijdstip nog assistent is. In het artikel worden de namen van de onderzoekers op alfabet weergegeven, waardoor Burrill B. Crohn als eerste wordt genoemd en de ziekte van Crohn naar hem wordt vernoemd. In 1935 werd Burrill B. Crohn gekozen tot president van de American Gastro-Enterological Association. Hij overleed in 1983 op 99-jarige leeftijd.  De ziekte van Crohn is dus 84 jaar geleden in de geschiedenis is ontstaan en wordt sindsdien met medicatie en operaties behandeld op basis van symptoombestrijding zonder het opsporen van de mogelijke oorzaken en aanpak vanuit de kern. In die tijd wisten we ook niet zoveel als nu over de invloed van onze omgeving op ons DNA; de epi-genetica. Meer hierover kunt u verderop op deze pagina lezen over onze visie van doelgericht behandelen.Op zoek naar de oorzaken
BodySwitch heeft een unieke aanpak ontwikkeld waarbij we tot in de kern op zoek gaan naar de oorzaken van de chronische ontstekingen. Of dit nu de ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa is. Altijd vinden we aanwijzingen die leiden tot de oorzaken. Aansluitend wordt een uniek en persoonlijk behandelplan opgesteld waarbij kan worden gewerkt aan herstel. Hierdoor worden geen symptomen bestreden maar wordt het probleem vanuit de kern aangepakt.

Verfijnde diagnostiek bij BodySwitch: meten is weten
Wat we bij onze patiënten merken, is dat een diagnose in het ziekenhuis meestal op basis van slechts een MRI-scan en het meten van enkele markers zoals calprotectine en CRP is vastgesteld. Hiermee kan slechts worden vastgesteld dat er sprake is van een chronische ontstekingstoestand, maar niet waardoor.

Bij BodySwitch voeren we daarom aanvullende  en specialistische diagnostiek uit.  Daardoor kunnen we een goed beeld vormen over de mogelijke oorzaken van de chronische ontstekingen. Niet de ontsteking is het probleem, want dat is slechts een natuurlijke reactie van het lichaam. Zo meten we in de ontlasting veel belangrijke factoren  de hele gezondheidsstatus van de darmen te bepalen en een analyse te maken van de ziekmakende factoren zoals parasieten, schimmels, virussen, bacterieën en nog veel meer belastende factoren zoals de rol van gluten. Geen Coeliakie, maar een mildere vorm; te weten NCGS (Non Celiac Gluten Sensitivity). Aangevuld met bloedonderzoek waarbij we o.a. testen op de invloed van voedingsintoleranties. In bijna alle gevallen komen we een complex aan factoren tegen die bij elkaar zorgen voor het in stand houden van het chronische ontstekingsbeeld en dus de ziekte. In onze visie kan een ziekte alleen worden behandeld op het moment dat de veroorzakende factoren bekend zijn.

Bijwerkingen zijn niet nodig
Veel patiënten die bij ons komen gebruiken zware medicatie en willen daar vaak van af vanwege de vaak ernstige bijwerkingen of omdat een stoma plaatsen een laatste stap zou zijn. Denk bij de zware medicatie aan immunosuppressiva die het immuunsysteem als het ware uitzet met alle gevolgen van dien waardoor de bacteriële infecties bijvoorbeeld volledig vrij spel hebben om verder uit te breiden waardoor het ziektebeeld kan verergeren. Vaak hebben patiënten ook al operaties achter de rug tot aan het stadium van het plaatsen van een stoma. Op het moment dat de veroorzakende factoren worden aangepakt is het ziektebeeld stabiel waarbij de ontstekingen vaak al in korte tijd zijn verdwenen. Hierna kan worden gewerkt aan een zo goed mogelijk herstel. Eventueel ontstane schade door operaties kan helaas niet meer worden hersteld. Wel kan de situatie in de meeste gevallen worden gestabiliseerd en kan de kwaliteit van leven worden verbeterd.

Behandeling op maat is genezen van Crohn

Wij hanteren graag de term integratieve- of functionele geneeskunde. Dat is in onze visie op zoek gaan naar de oorzaken en individuele behandeling. In onze visie bestaat er daarom geen gemiddelde patiënt. Onze visie is ook dat een goede behandeling geen negatieve bijwerkingen heeft. De behandeling is erop gericht dat je je beter voelt, klachten afnemen, meer energie hebt en de kwaliteit van leven sterk toeneemt. Dat doen we door het lichaam de kans te geven zoveel mogelijk te kunnen herstellen door het goed te voeden en door het weghalen van de factoren die tot de “ziekte” leiden. We ondersteunen het lichaam zo optimaal mogelijk middels een persoonlijk voeding- en supplementenplan volledig specifiek geschreven op de patiënt. Belangrijk is natuurlijk dat de patiënt bereid is de voeding en leefstijl aan te passen daar waar nodig. Tussentijds vinden ook regelmatig controle metingen plaats om de voortgang te bewaken. Al onze behandelingen zijn maatwerk en patiënt specifiek waarbij primair dus eerst gezocht wordt naar de veroorzakende ontstekingsfactoren zoals stress, voeding, parasieten, schimmels, toxines, en andere belastende factoren voor de darmen zoals voedingsgerelateerde factoren. Ons doel is om altijd samen te werken met de eventueel behandelend (MDL) arts zodat in overleg het beste kan worden geboden voor de patiënt. Een uitgebreide analyse en conclusie van bevindingen is dus altijd de start van de persoonlijke behandeling.

Erfelijk of epi-genetische, omgevingsfactoren?
Is de ziekte van Crohn erfelijk?  In onze visie is een ziekte op zich niet erfelijk. Wel kunnen de veroorzakende factoren erfelijk zijn bepaald. Denk daarbij aan een lactose, zuivel, gluten probleem waarvan men vaak niet op de hoogte is, of dat dit nog niet (goed) is vastgesteld. Er  is inmiddels enorm veel bekend over de oorzaken van onze sterk veranderde omgeving en leefstijlfactoren die ervoor zorgen dat we ziek worden. We noemen dit de epi-genetica. De rol van onze omgeving tot het tot uiting (expressie) komen van bepaalde genen. BodySwitch richt zich met name op de epi-genetische factoren en dus omgevingsfactoren bij het behandelen van de patiënt. Het is ook opmerkelijk om te zien dat het aantal patiënten toeneemt. De sleutel ligt bij de epi-genetica. In de tijd dat de heer Burill Crohn de "ziekte" beschreef was er nog lang niet zoveel bekend over de epi-genetische factoren die bijdragen aan ziektebeelden. BodySwitch volgt deze ontwikkelingen continu en gebruikt de laatste ontwikkelingen ook in haar behandelingen.

De wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de epigenetica volgen elkaar in hoog tempo op. We krijgen steeds meer zicht op de effecten van omgevingsfactoren die van invloed zijn op onze gezondheid. Dit is van groot belang omdat we inmiddels kunnen vaststellen dat veel van onze ziekten veroorzaakt worden door deze factoren. In de epigenetica bestudeert men de omkeerbare erfelijke verandering in de gen-functies. Deze veranderingen treden op zonder wijzigingen van het DNA en zijn overdraagbaar op volgende generaties. Zelfs gewone voedingstoffen, maar ook toxines en stress kunnen de expressie van genen wijzigen en ons gezond of ziek maken.
 

Resultaten
Wij kunnen veel zeggen, maar liever laten we onze patiënten vertellen wat hun ervaringen zijn. Bekijk bijvoorbeeld eens het video interview met één van onze patiënten die is genezen van de ziekte van Crohn. In de video vertelt Fionulla aan de hand van inwendig genomen foto's haar geschiedenis en de vooruitgang die zij in de laatste periode heeft geboekt. De foto's zijn herkenbaar voor andere Crohn patiënten en laten de resultaten van een patiënt specifiek behandelplan van Bodyswitch duidelijk zien. Belangrijk is natuurlijk dat de patiënt bereid is de voeding en leefstijl aan te passen daar waar nodig.

Meer informatie of een afspraak maken?

Vul dan alstublieft het contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.
Vink aan waarover je contact met ons wilt opnemen*:


Vul het nummer, zoals hieronder weergegeven:
captcha

BodySwitch Nederland B.V.
Rijksstraatweg 55, 1969 LC Heemskerk
0251 - 745 084