Disclaimer

Veiligheid en betrouwbaarheid
De informatie op deze site is met zorg en naar beste vermogen samengesteld.
Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw cliëntgegevens. De gegevens worden middels "versleuteld" HTTPS verkeer verzonden tussen uw pc en onze website.

Service en vragen
Klantenservice, advies en betrouwbaarheid staan bij ons op de eerste plaats en zijn vanzelfsprekend.
Komt u onverhoopt een foutje tegen, heeft u ideeën voor mogelijke verbetering, laat u het ons dat alstublieft weten?
Kunt u iets niet vinden? U wilt iets weten? Neem dan contact met ons op.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BodySwitch Nederland.

 

 

 
‚Äč