Wie zijn wij

Wie zijn wij

BodySwitch is een organisatie met praktijken voor leefstijlgeneeskunde. BodySwitch heeft inmiddels zestien praktijken en dit aantal groeit. Onze doelstelling is om zoveel mogelijk mensen te helpen om ‘Natuurlijk gezond’ te worden.

 

In onze vestigingen werken uitsluitend gespecialiseerde artsen en therapeuten. Zij helpen je de balans van je lichaam te herstellen, op basis van een persoonlijk integraal behandelplan.

Het BodySwitch team

Paul den Dekker

CEO BodySwitch International BV

Frank Jonkers

BodySwitch Emmen / Founder

Saskia de Keulenaar

BodySwitch Alkmaar

Sicco Weertman

BodySwitch Amsterdam West

Jerrold Verwey

Bodyswitch Arnhem
BodySwitch Tiel

Steffen van Heyningen

BodySwitch Haaglanden

Ellen van Kemenade

BodySwitch Eindhoven-Noord

Hoe is BodySwitch ontstaan?

BodySwitch is in 2011 opgericht door Frank Jonkers. Voorheen was Frank werkzaam als ondernemer in de ICT en had te maken met ernstig overgewicht en andere gezondheidsproblemen. Hij is zich gaan verdiepen in de invloed die voeding, leefstijl en beweging heeft op de gezondheid. Tijdens zijn zoektocht naar de optimale gezondheid, kwam Frank Jonkers in aanraking met orthomoleculaire geneeskunde. Hij volgde verschillende studies en in 2011 opende hij zijn BodySwitch praktijk in Heemskerk. De opgedane kennis en ervaring vormen de basis voor de unieke behandelaanpak van BodySwitch.

 

Door de effectieve en succesvolle behandelingen ontstond de vraag naar het openen van meer vestigingen. BodySwitch is inmiddels uitgegroeid naar een franchise- organisatie met veertien vestigingen in Alkmaar, Amsterdam-West, Amsterdam-Zuid, Arnhem, Badhoevedorp, Eindhoven-Noord, Gilze-Rijen, Haaglanden, Heemskerk, Hoeksche Waard, Nijkerk, Rotterdam-Kralingen, Tiel en Wageningen. Het is onze ambitie om de komende jaren het BodySwitch-concept verder uit te rollen en nieuwe vestigingen te openen in heel Nederland.

Missie en visie BodySwitch

Onze Missie

Zoveel mogelijk mensen helpen om ‘Natuurlijk Gezond’ te worden en te blijven. Daar staan wij voor. Wij helpen onze klanten om zich snel gezonder en fitter te voelen met als doel dat ze duurzaam van hun fysieke en mentale klachten afkomen. Hiermee willen wij in een cruciale bijdrage leveren aan het levensgeluk van onze klanten.

 

Gezonde voeding en leefstijl zijn het fundament van onze behandelingen. We hebben een unieke aanpak ontwikkeld, waarbij we eerst op zoek gaan naar de oorzaak van de klachten. Onze behandeling is afgeleid uit wetenschappelijk onderzoek en orthomoleculaire geneeskunde. BodySwitch wil een positieve verandering in de gezondheidszorg teweeg te brengen.

 

We hebben vier kernwaarden geformuleerd die het uitgangspunt zijn van onze behandelingen:

 

  1. Resultaat gericht: doelstelling is onze klanten van hun gezondheidsklachten afhelpen
  2. Klant staat centraal: uniek en persoonlijk behandelplan
  3. Wetenschappelijk onderbouwd: ‘evidence based’
  4. Transparant: eerlijk en open

Onze Visie

Wij geloven in een omslag in de gezondheidszorg. Gezonde voeding en leefstijl zijn de sleutel naar het oplossen van veel lichamelijke en mentale klachten. Chronische ziektes zijn vaak te voorkomen of om te keren door gezonder te eten en bewuster te leven. Wij streven ernaar om dé toonaangevende zorgaanbieder en autoriteit te zijn op het gebied van leefstijlgeneeskunde.

 

Nederland telt in 2022 ruim 8 miljoen chronisch zieken. Wij willen maatschappelijk het verschil maken in het verlagen van de kosten van de zorg door de oorzaak van de gezondheidsklachten aan te pakken. Dit is de enige weg die leidt naar een gezondere samenleving met lagere zorgkosten.

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg door onze specialisten staat hoog in het vaandel geschreven. Onze specialisten zijn hoogopgeleid (HBO+) en lidmaatschap door de beroepsvereniging MBOG is vereist voor aansluiting bij het BodySwitch netwerk. De MBOG bevordert de deskundige uitoefening van de Orthomoleculaire Geneeskunde.

 

Daarnaast is door intensieve samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring tussen onze specialisten een optimale zorg bij elk van onze praktijken in het BodySwitch netwerk gewaarborgd. Mocht een cliënt(e) onverhoopt toch opmerkingen of klachten hebben over de behandeling door een van de specialisten, dan bestaat daarvoor een specifieke procedure die valt onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (https://kab-koepel.nl/klachten.asp).

Zoek je dichtstbijzijnde vestiging

Maak een afspraak met de BodySwitch vestiging bij je in de buurt.

      JOUW SWITCH NAAR EEN BETERE GEZONDHEID!

      BodySwitch is een organisatie voor leefstijlgeneeskunde.