Disclaimer

Veiligheid en betrouwbaarheid
De informatie op deze site is met zorg en naar beste vermogen samengesteld.
Wij gaan zeer vertrouwelijk om met je cliëntgegevens. De gegevens worden middels “versleuteld” HTTPS verkeer verzonden tussen je pc en onze website.

Service en vragen
Klantenservice, advies en betrouwbaarheid staan bij ons op de eerste plaats en zijn vanzelfsprekend.
Kom je onverhoopt een foutje tegen, heb je ideeën voor mogelijke verbetering, laat het ons alsjeblieft weten!
Kun je iets niet vinden? Of wil je iets weten? Neem dan contact met ons op.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BodySwitch International B.V.

Zoek je dichtstbijzijnde vestiging

Maak een afspraak met de BodySwitch vestiging bij je in de buurt.

      JOUW SWITCH NAAR EEN BETERE GEZONDHEID!

      BodySwitch is een organisatie voor leefstijlgeneeskunde.