Ziekte van Crohn onder de loep

De ziekte van Crohn wordt in het ziekenhuis helaas nog steeds behandeld als zijnde een auto-immuunziekte die niet te genezen zou zijn. Meestal wordt u verteld dat het immuunsysteem overactief is, ongepast reageert, het lichaam zichzelf aanvalt en zo voort. Maar is dat wel zo?

Het immuunsysteem is geniaal ontworpen en zal nooit ongepast reageren. Het reageert op factoren die men helaas over het hoofd ziet en er dus wel zijn, maar die men niet meet. Dat kunnen bijvoorbeeld voedingsfactoren, toxines, schimmels, virussen of bacteriën zijn waarop de immuun cellen reageren. En daardoor blijft het immuunsysteem actief totdat deze oorzaken worden weggenomen.

De meest zware immuun onderdrukkende medicatie (met meestal vele ernstige bijwerkingen die de problemen meestal uiteindelijk vergroten) en operaties tot aan het stadium van het plaatsen van een stoma , vormt een standaard behandelmethode in de ziekenhuizen.

Er wordt niet gekeken naar de oorzaken. Er wordt slechts een ontstekingsbeeld vastgesteld maar dat zegt niets over de oorzaken die dat veroorzaken. Daar wordt niets of nauwelijks iets mee gedaan. Dat komt niet voor in het behandelprotocol.
Ontstekingen worden geremd met vaak zware medicatie en het immuunsysteem wordt onderdrukt zodat u wellicht minder klachten hebt. Maar de oorzaken zijn nog steeds aanwezig.  “Onder water” gaat de schade meestal verder.  Totdat medicatie niet meer werkt en een volgende stap een operatie is om een stuk darm weg te halen. De oorzaken blijven echter nog steeds aanwezig en de schade zal vaak verder gaan tot een volgende operatie en een laatste stap…. Een stoma. Dat is het reguliere verloop.

In bijna alle gevallen wordt u in het ziekenhuis verteld dat er geen andere oplossingen zijn dan medicijnen en operatie. Maar is dat nodig en is dat zo?
Want laten we eerlijk zijn, is het onnodig veroorzaken van extra schade door deze meestal onnodige medicatie en operatieve handelingen echt genezen? Als er telkens stukken darm verwijderd moeten worden zonder dat de kern van het probleem wordt aangepakt (de voeding en mogelijk andere  factoren)?  Of als u steeds zieker wordt door de zware medicatie?
Wat voelt beter en meer logisch?  Op zoek gaan naar de oorzaken zoals voeding, infectie enz.? En uw voeding drastisch aanpassen (de basis van ieder levend mechanisme) of chemische medicatie slikken, spuiten of per infuus binnenkrijgen en/of telkens stukken darm kwijtraken?

Medicatie kan tijdelijk handig zijn als er parallel ook wordt gekeken naar de oorzaken om verdere problemen te voorkomen.

 

Geschiedenis

Laten we eens kijken hoe de ziekte van Crohn ruim 90 jaar geleden in de geschiedenis is ontstaan en sindsdien farmaceutisch en medisch wordt behandeld.

De ziekte van Crohn of enteritis regionalis, genoemd naar de Amerikaanse arts Burrill Crohn (1884 – 1983), is een ontstekingsziekte van het darmkanaal. Deze ziekte manifesteert zich vaak bij de overgang van de dunne naar de dikke darm, maar kan op iedere plaats in het darmkanaal voorkomen. Samen met colitis ulcerosa is het de belangrijkste chronische ontstekingsziekte van de darm.

In 1932 worden de ziekteverschijnselen beschreven in het JAMA (Journal of the American Medical Association) door Dr. Oppenheimer, Dr. Ginzburg en Burrill Crohn, die op dat tijdstip nog assistent is. In het artikel worden de namen van de onderzoekers op alfabet weergegeven, waardoor Burrill B. Crohn als eerste wordt genoemd en de ziekte van Crohn naar hem wordt vernoemd.

In 1935 werd Burrill B. Crohn gekozen tot president van de American Gastro-Enterological Association. Hij overleed in 1983 op 99-jarige leeftijd. Het is dus ruim 90 jaar geleden dat dit bekend is gemaakt en wat zijn intussen de vorderingen geweest voor uw behandeling?
Jazeker, er zijn steeds meer onderdrukkende medicamenten ontwikkeld maar de oorzaken worden in het ziekenhuis nog steeds niet in kaart gebracht.
Behandeling is niet gericht op het achterhalen van de oorzaken maar onderdrukken van het immuunsysteem en wegsnijden als het te erg wordt.

 

Combinatie van factoren: genetische bepaling, suiker, gluten, koemelk, infectie.

Geïndustrialiseerde voeding en genetisch gemanipuleerde voeding is een ernstig probleem geworden. De opkomst van de zuivelproductie en de genetisch gemanipuleerde koeien (wie kent nog stier Herman?; opgezet te zien in Naturalis in Leiden), sterk genetisch gemanipuleerde granen en gewassen zoals tarwe, mais en soja, het gebruik van enorme hoeveelheden landbouwgif die in grote hoeveelheid op- en in deze gewassen zit zoals glyfosaat (het bekende round-up, wie kent het Monsanto/Bayer nieuws niet?), allen directe veroorzakers van ziekte. De darmen moeten dat allemaal verwerken. Goede darmbacteriën sterven hierdoor af waardoor de darm ziek wordt.

De promotie van melk begon in de jaren dertig in Nederland als wapen tegen de landbouwcrisis. Om af te komen van het grote overschot aan melk, de ‘melkplas’, werd de bevolking aangemoedigd om dagelijks melk te drinken. Vanaf 1950 werden in de Lage Landen voor de consumptiebevordering zelfs speciale instanties in het leven geroepen: het Nederlands Zuivelbureau en de Belgische Nationale Zuiveldienst. Met scherpe slogans, schoolmelk en zelfs een Melkbrigade moest ‘de witte motor’ hier aan populariteit zien te winnen. Ook de nieuwe schijf van vijf bevat nog absurde hoeveelheden zuivelproducten (vaak vol gif), evenals graanproducten (vaak vol gif). Dat is mede de oorzaak dat we steeds zieker worden. Een combinatie van vele factoren zorgt uiteindelijk voor de chronische ontstekingen in de darmen. Dat is een verloop van vaak vele jaren voordat een diagnose wordt gesteld.

Vandaag de dag staat het immuunsysteem ook steeds meer onder druk met o.a. virale en bacteriële belasting terwijl door de omgeving ons immuunsysteem steeds zwakker wordt tenzij we dat goed onderhouden. Zaken die simpelweg over het hoofd worden gezien.
Zo zijn er ook onderzoeken dat virale infecties zoals EBV een grote rol kunnen spelen bij IBD.
Het EBV virus of andere latent aanwezige virale infecties kunnen worden gereactiveerd bij een verzwakt immuunsysteem en op die manier telkens opvlammingen geven.

 

Erfelijk of omgevingsfactoren? Vaak wordt u verteld dat de ziekte erfelijk is. Dat is een onjuist begrip en inmiddels is er al heel veel bekend over de oorzaken van onze sterk veranderde omgeving en leefstijlfactoren die ervoor zorgen dat we ziek worden. We noemen dit de epi-genetica. De rol van onze omgeving tot het tot uiting (expressie) komen van bepaalde genen. Niemand heeft een “Crohn”-gen. Immers is dit alleen de naam van de arts die een onderzoek heef verricht in 1932. De ziekte van Crohn komt het meest voor in Noord-Amerika en Noord-Europa, en het minst in Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika (met uitzondering van Zuid-Afrika). Hier zouden genetische oorzaken een bijdrage kunnen leveren, maar zeker ook omgevingsfactoren, zoals blijkt uit het feit dat door de industrialisering van Hongkong en ook Japan de ziekte steeds vaker voorkomt. De meeste mensen kunnen niet tegen gluten en koemelk. Overigens kan het zo zijn dat er een (grote) mate van overgevoeligheid bestaat voor gluten zonder dat er Coeliakie is geconstateerd.
Naast voeding spelen in de meeste gevallen ook virale- en of bacteriële infectie een grote rol mee zoals eerder ook aangegeven.

Er zijn altijd aanwijsbare oorzaken die leiden tot de aanwezige ontstekingen.

 

Diagnostiek: meten is weten!

Bij de meeste patiënten is in het ziekenhuis een diagnose redelijk snel gesteld. Meestal met slechts een MRI-scan, het meten van enkele markers zoals calprotectine en CRP. Hiermee kan slechts worden vastgesteld dat er een ontsteking is. Maar niet waardoor. Het onderzoek is te summier, het vertelt niets over de oorzaken. En hoe kun je iets behandelen waarvan je niet weet wat de oorzaken zijn?

Wat weet men van u? Weet men wat u eet? Hoe u leeft? Wat er allemaal mee kan spelen? Welke virale infecties er bijvoorbeeld sluimerend aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld een (gereactiveerd) EBV virus.

Over voeding wordt in de meeste gevallen niet eens gesproken. Sterker nog: het wordt afgewimpeld. Hoe kan dat? We hebben te maken met onze darmen die alles moet verwerken wat er binnenkomt. Voeding en infectie dient dus primair onderzocht te worden maar dat gebeurt niet. Wat gemeten moet worden, wordt niet gemeten. En wat niet wordt gemeten bestaat dus niet. Met andere woorden: men kan de oorzaak simpelweg niet vertellen.

De vraag moet dus altijd als eerste zijn: wat wil je weten? Het antwoord is: dat wat een goed beeld kan geven over het ontstaan van de chronische ontstekingen. Niet de ontsteking is het probleem, want dat is slechts een natuurlijke reactie van het lichaam om iets proberen op te lossen. Zo willen we uit de ontlasting veel belangrijke factoren meten om op die manier de hele gezondheidsstatus van de darmen te bepalen en een analyse te maken van de ziekmakende factoren aangevuld met bloedonderzoek waarbij we testen op de rol van voeding en vele andere oorzaken zoals de werking van het immuunsysteem, de aanwezigheid van infectie en vele andere factoren.

 

Behandeling is altijd maatwerk

GeneesKUNDE is op zoek gaan naar de specifieke oorzaken per patiënt. Geneeskunde is maatwerk en geen standaard protocol. Er bestaat geen “standaard patiënt” of een “gemiddelde cliënt”. Daardoor kan er ook niet een standaard protocol worden gevolgd. Een behandeling is maatwerk waarbij primair eerst gezocht zal moeten worden naar de veroorzakende ontstekingsfactoren zoals stress, voeding, parasieten, schimmels, toxines, virale- en bacteriële infecties en andere belastende factoren voor de darmen.

Een behandeling zou geen extra schade mogen aanrichten aan het lichaam, maar dient te bestaan uit het wegnemen van de oorzaken en het helpen herstellen van het lichaam. Dat is geneesKUNDE.

Niet op basis van proberen immuun onderdrukkende medicatie waarbij het reactiveren van virussen en bacteriële infecties een feit is en de schade onder water nog erger zal worden. En zoals gezegd deze spelen bijna altijd mee.

Dat is ook het feit waarom bepaalde medicatie maar voor een duur de situatie weet te onderdrukken. Op een gegeven moment werkt geen middel meer en weet men het niet meer. Vervolgens wordt er dan een stuk darm weggehaald.

Geen enkel mens is hetzelfde, er is geen gemiddelde mens, en dus ook geen standaard of gemiddelde behandeling. Dat is altijd maatwerk. U bent uniek, de behandeling ook.
Behandeling dient oorzaken weg te nemen en het lichaam zo goed mogelijk te herstellen zonder bijwerkingen behalve gezonder worden.

 

Op zoek naar de oorzaak is het begin van herstel en genezing.

Ik wens u veel wijsheid bij het maken van de juiste keuze.

 

Meer weten? Neem contact met ons op of direct met Frank Jonkers (locatie BodySwitch Emmen.).

 

Frank Jonkers
Onderzoeker, auteur, specialist en behandelaar Auto-Immuunziekten bij
Praktijk voor integrale geneeskunde BodySwitch Emmen.

Contact

Zoek je dichtstbijzijnde vestiging

Maak een afspraak met de BodySwitch vestiging bij je in de buurt.

      JOUW SWITCH NAAR EEN BETERE GEZONDHEID!

      BodySwitch is een organisatie voor leefstijlgeneeskunde.