Auto-immuunziekten

Schildklier problemen, ziekte van Crohn, Colitus Ulcerosa, Lupus, Reumatoïde Artritis, Multiple Sclerose, Diabetes, Sarcoïdose, zijn voorbeelden van auto-immuunziekten. Ziektebeelden waarbij het immuunsysteem op eigen weefsel onaangepast reageert, noemen we auto-immuunziekten. Klachten presenteren zich vaak in spieren, gewrichten, huid en interne organen, zoals nieren, hart, longen en bloedvaten.

Het immuunsysteem beschermt ons lichaam. Bescherming tegen infecties (door bacteriën, virussen, parasieten) en tegen bepaalde soorten kanker. Ook zorgt het voor reparaties van beschadigd weefsel. Bij de geboorte hebben we al bepaalde afweermechanismen, maar we krijgen een groot gedeelte van onze immuniteit doordat we met ziekteverwekkers in aanraking komen.

Uit studies blijkt dat slechts 25% van de ziektebeelden waarbij auto-immuniteit een rol speelt, wordt bepaald door genetica (erfelijke factoren). Maar zelfs dan is het meestal de omgeving die ervoor zorgt dat een ziekte tot uiting komt. Omgevingsfactoren bepalen voor meer dan 75% het ontstaan van auto-immuniteit; belangrijke zijn voeding, darmflora, stress, toxines en infecties. Door de factoren in kaart te brengen die u mogelijk ziek maken kunnen we dus invloed uitoefenen. In veel gevallen is een auto-immuunziekte dan ook te genezen.


Behandeling op maat 
Wij hanteren graag de term integratieve- of functionele geneeskunde. Dat is in onze visie op zoek gaan naar de oorzaken en individuele behandeling. In onze visie bestaat er daarom geen gemiddelde patiënt. Onze visie is ook dat een goede behandeling geen negatieve bijwerkingen heeft. De behandeling is erop gericht dat je je beter voelt, klachten afnemen, meer energie hebt en de kwaliteit van leven sterk toeneemt. Dat doen we door het lichaam de kans te geven zoveel mogelijk te kunnen herstellen door het goed te voeden en door het weghalen van de factoren die tot de “ziekte” leiden. We ondersteunen het lichaam zo optimaal mogelijk middels een persoonlijk voeding- en supplementenplan volledig specifiek geschreven op de patiënt. Belangrijk is natuurlijk dat de patiënt bereid is de voeding en leefstijl aan te passen daar waar nodig. Tussentijds vinden ook regelmatig controle metingen plaats om de voortgang te bewaken. Al onze behandelingen zijn maatwerk en patiënt specifiek waarbij primair dus eerst gezocht wordt naar de veroorzakende ontstekingsfactoren zoals stress, voeding, parasieten, schimmels, toxines, en andere belastende factoren zoals voedingsgerelateerde factoren. Ons doel is om altijd samen te werken met de eventueel behandelend specialist/arts zodat in overleg het beste kan worden geboden voor de patiënt. Een uitgebreide analyse en conclusie van bevindingen is dus altijd de start van de persoonlijke behandeling.
 

Optimaal herstellen zonder bijwerkingen
Veel patiënten die bij ons komen gebruiken (zware) medicatie en willen daar vaak van af vanwege de vaak ernstige bijwerkingen. Denk bij de zware medicatie aan immunosuppressiva die het immuunsysteem als het ware uitzet met alle gevolgen van dien waardoor de bacteriële infecties bijvoorbeeld volledig vrij spel hebben om verder uit te breiden waardoor het ziektebeeld kan verergeren. Maar ook aan zware steroïde onstekingsremmers zoals cortisonen (prednison prednisolon). Op het moment dat de veroorzakende factoren worden aangepakt is het ziektebeeld stabiel waarbij de ontstekingen vaak al in korte tijd zijn verdwenen. Hierna kan worden gewerkt aan een zo goed mogelijk herstel. Eventueel ontstane schade, door bijvoorbeeld operatieve handelingen, kan helaas niet meer (volledig) worden hersteld of teruggedraaid. Wel kan de situatie in de meeste gevallen worden gestabiliseerd en kan de kwaliteit van leven worden verbeterd.
 

Erfelijk of epi-genetische, omgevingsfactoren? 
Is een (auto-immuun)ziekte erfelijk?  In onze visie is een ziekte op zich niet erfelijk. Wel kunnen de veroorzakende factoren erfelijk zijn bepaald. Denk daarbij aan een lactose, zuivel, gluten probleem waarvan men vaak niet op de hoogte is, of dat dit nog niet (goed) is vastgesteld. Er  is inmiddels enorm veel bekend over de oorzaken van onze sterk veranderde omgeving en leefstijlfactoren die ervoor zorgen dat we ziek worden. We noemen dit de epi-genetica. De rol van onze omgeving tot het tot uiting (expressie) komen van bepaalde genen. BodySwitch richt zich met name op de epi-genetische factoren en dus omgevingsfactoren bij het behandelen van de patiënt. Het is ook opmerkelijk om te zien dat het aantal patiënten toeneemt. De sleutel ligt bij de epi-genetica. Ziektebeelden zijn in de loop van de geschiedenis ontstaan en wist men op dat moment nog lang niet zoveel over de epi-genetische factoren die bijdragen aan ziektebeelden. BodySwitch volgt deze ontwikkelingen continu en gebruikt de laatste ontwikkelingen ook in haar behandelingen.

De wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de epigenetica volgen elkaar in hoog tempo op. We krijgen steeds meer zicht op de effecten van omgevingsfactoren die van invloed zijn op onze gezondheid. Dit is van groot belang omdat we inmiddels kunnen vaststellen dat veel van onze ziekten veroorzaakt worden door deze factoren. In de epigenetica bestudeert men de omkeerbare erfelijke verandering in de gen-functies. Deze veranderingen treden op zonder wijzigingen van het DNA en zijn overdraagbaar op volgende generaties. Zelfs gewone voedingstoffen, maar ook toxines en stress kunnen de expressie van genen wijzigen en ons gezond of ziek maken.


Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vul dan alstublieft onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.
Vink aan waarover je contact met ons wilt opnemen*:


Vul het nummer, zoals hieronder weergegeven:
captcha

BodySwitch Nederland B.V.
Rijksstraatweg 55, 1969 LC Heemskerk
0251 - 745 084